T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Sözlü sorular anında cevaplandırlır

ANINDA

2

E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması

Form dilekçe

15 GÜN

3

Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması

Dilekçe

15 GÜN

4

İhtida İşlemleri

1- Dilekçe, 

2- Fotoğraf (4 Adet),

3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 

1  SAAT

5

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri

ANINDA

6

Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri

e-posta veya dilekçe.

 

5 GÜN

7

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi

Banka Dekontu

30 DAKİKA

8

Cami Devirleri

1-  Dilekçe

2-  Caminin isim tutanağı

3-  Cami devir tutanağı

2 GÜN

9

Cami Dersleri

Dilekçe
Not: Haftada en az iki saat ders

1 SAAT

10

Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni

Dilekçe 

2 GÜN

11

Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni

Dilekçe 

5 GÜN

12

Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni.

Dilekçe 

15 GÜN

13

Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri

Dilekçe

7 GÜN

14

Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

1- Form dilekçe

2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

10 DAKİKA

15

Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri

 Form dilekçe

10 DAKİKA

16

Kur'an Kursu Açılışı

1- Kurs binasına ait tahsis belgesi,

2- Bina tanıtma formu,

3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,

4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 

1 AY

17

Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır.

1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 

2- Fotoğraf  (3 Adet)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 HAFTA

18

Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri

Form dilekçe

10 DAKİKA

19

Hac Ön Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.

30 DAKİKA

20

Hac Kesin Kayıt İşlemleri

1-  Form dilekçe,

2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,

3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (3 adet) vesikalık fotoğraf,

4-  Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan Pasaport.

30 DAKİKA

21

Umre kayıt İşlemleri

1- Form Dilekçe

2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,

5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,

6-  Aşı kartı,

7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,

8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.

30 DAKİKA

22

Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler

1-  Dilekçe,

2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi yardım toplama izin belgesi,

3-  Yetki Belgesi

4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,

5-  İbanlı Banka Hesap numarası

15 GÜN

23

Cami Yapımı

1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 

4-  Tapu fotokopisi. 

5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.

15 GÜN

  24

Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri

1-   Keşif Özeti.

2-   İnşaat  Fotoğrafı.

3-   Tapu/Tahsis Belgesi

4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 

30 GÜN

  25

Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb. cami yaptırma başvuru işlemleri

1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 

3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.

5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 

6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.

7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.

30 GÜN

  26

Açıktan Atama 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,

9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)

10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi,

11- Mal Beyannamesi.

3 AY

  27

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği, T.C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5 GÜN

  28

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 Dilekçe veya e-posta

15 GÜN

  29

Özel ve Tüzel Kişilerin Cenaze Masrafları ile İlgili Başvuruları

Resmi Yazı veya Dilekçe

5 GÜN

  30

Kıble Tespiti Talepleri

Dilekçe

5 GÜN

  31

Şikayet ve Müracaatlar

Dilekçe – E Posta

2 AY

32

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi  birinci fıkrasında (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı kanun 4/1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi" İşe Başlamadan En az 1 gün önce

33

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi  birinci fıkrasında (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı kanun 4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi" Başlama tarihinden 10 gün önce

34

5510 sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dişi nakil, aylıksız izin,askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.) Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. kanun 4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi "İşten Çıkış Belgesi" 10 gün içinde

35

İlk Defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4/1 md. (a) ve (c)bendi kapsamında çalışanların aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel sağlık sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirim ve tescil bildirgesi 10 gün

36

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, Sözleşmenin Feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliğinde, Genel Sağlık Sigortalısı hak Sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk bildirimi menüsünden durum değişikliğinin meydana geldiği tarih. 10 gün

37

Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimlerin esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin kuruma verilmesi. 10 gün

38

Cami İnşaatına Başlarken Yapılacak İşlemler 1- Dilekçe
2- Tapu,
3- İmar izin belgesi,
4- Zemin etüt raporu ve proje
20 Gün

39

Memurun Bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için S.G.K. kayıt ve aktivasyon yapılması için müracaatında Tedavi yardımı beyannamesi 15 Gün

40

Memur Kimliği talebinde 1- Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6,5 ebadında)
2- T.C. Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı
15 Gün

41

Çalışan Personelin pasaport talep formu müracaatında 1- Nüfus Cüzdanı süreti (Cüzdan seri no. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan
2-Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafı
3- Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu (Dilekçesi)
5 Gün

 

 

İlk Müracaat Yeri : Rize İl Müftülüğü   İkinci Müracaat yeri

: Rize Valiliği

İsim : İsmail YALÇIN   İsim : Turan YILMAZ
Unvanı : İl Müftüsü   Unvanı : Vali Yardımcısı
Adres : İl Müftülüğü   Adres : Rize Valiliği
Telefon : (464) 214 26 79   Telefon : (464) 213 06 26
Faks : (464) 214 26 55   Faks : (464) 213 06 26
e-posta : rize@diyanet.gov.tr    e-posta : ipkm.rize@icisleri.gov.tr